Viorel Sîrca, propunerea PRO România pentru funcția de primar al comunei Baciu: „Motto-ul meu pentru viitorul mandat este nimic greu, nimic imposibil, nimic fără soluție”

Știri din Baciu: Sunteți candidatul PRO România la Primăria comunei Baciu. Cum ați luat decizia de a candida și ce vă motivează pentru a candida din partea acestui partid?

Viorel Sîrca: PRO România acționează în sprijinul românilor, fie din mediul urban sau mediul rural, precum și în sprijinul autorităților statului care, în actuala conjunctură de factură economică și socială, trebuie ,,resuscitate”. PRO România vine cu măsuri ferme, necesare, sustenabile și benefice, cu o strategie clară, precum și o listă de priorități, cum ar fi: profesioniști noi în politică; impozitare diferențiată progresivă; reformă administrativă; creșterea pensiilor și salariilor mici; transformarea sănătății și educației în priorități naționale; investiții în agricultură și turism; dezvoltarea infrastructurii rutiere; măsuri demografice rapide; menținerea unui echilibru între dezvoltarea economică și protejarea mediului înconjurător și nu în ultimul rând, digitalizarea administrației.

Apoi, PRO România are la nivel de structură centrală o echipă adevărată, care a dovedit performanțe în perioada în care s-au regăsit în poziții de decizie guvernamentală. În acest partid sunt oameni de bună calitate profesională și morală, în toată țara, mulți dintre aceștia făcând performanță în domeniile de specialitate pe care le-au gestionat sau au activat.

Prin urmare, aș spune că m-am motivat în primul rând singur, constatând că mă regăsesc în situația de a aprecia și implementa viziunea acestui proiect politic nou, care mă reprezintă în totalitate. În legătură cu decizia mea de a candida, pot spune multe, însă mă voi rezuma la câteva elemente care m-au determinat în a lua acestă decizie.

Locuind în Baciu, am văzut cu ce probleme se confruntă comunitatea și mă refer atât la populația din centrul comunei, cât și din satele aparținătoare care par a se afla încă fără sprijin concret și util din partea celor care succesiv au manageriat administrația publică locală. A fi manager nu înseamnă a semna categorii de acte, care oricum sufocă toate administrațiile publice și implicit beneficiarii și doar sporadic să te afli între oameni pentru a cunoaște problemele lor și tot sporadic apelând la proiecte pentru comunitate, care nu sunt excentrice, ci pur și simplu reprezintă necesități colective, care să facă viața tuturor mai bună, mai ușoară, mai normală și mai fericită.

Timp de aproape 30 de ani, în timpul activității profesionale, am avut prilejul să pășesc în fiecare comună din județ. Am văzut, de asemenea, multe alte comunități locale din țară, deci am termeni comparativi pentru a discerne în ce stadiu al dezvoltării suntem. Din păcate, nu ne-a avantajat nici măcar faptul că suntem situați la o foarte mică distanță de un municipiu care a cunoscut o dezvoltare importantă în ultimii ani. Comuna Baciu și oamenii de aici merită mult mai mult.

Știri din Baciu: Aveți o bogată experiență profesională și de viață. În ce fel credeți că vă ajută pentru funcția de primar?

Viorel Sîrca: Sunt bucuros că fac parte dintr-un partid tânăr, cu o viziune modernă pentru dezvoltarea României, și onorat pentru faptul că ei mi-au apreciat experiența și m-au ales pentru a reprezenta acest partid, prin candidatura mea la funcția de primar.

În ceea ce privește experiența de viață, doresc să apelez la un vechi și cunoscut proverb românesc: ”Cine nu are bătrâni să-şi cumpere”. Înțelepciunea și experiența o dobândești și trecând prin viață, confruntându-te cu problemele ei și culegând roadele muncii și reușitelor, dar și învățând din eșecuri care uneori sunt independente de voința omului, fiind generate de factori externi.

Experiența profesională am dobândit-o într-o structură a Ministerului Afacerilor Interne, apoi a administrației publice județene (unde am fost detașat), cea din urmă cu personalitate juridică, fiind ordonator terțiar de credite și având drept scop oferirea de servicii publice cetățenilor din întreg județul. În calitate de manager al acestei structuri, am venit cu know-how și experiență, implementând proiecte de tip pre-aderare (PHARE) și măsuri menite a simplifica, operaționaliza și eficientiza munca, reușind practic o debirocratizare a multor activități, aspecte care ulterior au fost impuse de structurile de resort de la nivel central pentru a fi implementate în întrega țară.

Vreau să amintesc și faptul că oricât de vastă este experiența profesională și de viață, dacă nu te ghidezi după câteva principii sănătoase, nu reușești mai nimic. În ceea ce mă privește, ele au constat în: voință, determinare, curaj, sacrificiu, consecvență, legalitate, transparență, modestie, sinceritate, obiectivitate, celeritate, performanță și nu în ultimul rând, ordine și disciplină. Eu nu am abdicat de la principiile enumerate anterior, pe care doresc din tot sufletul să le aplic și în comunitatea noastră, dacă voi fi ales primar.

Sunt conștient că este foarte mult de muncă, este foarte greu să faci în patru ani ce nu s-a făcut în 30, însă alături de toți cei care mă vor susține și îmi vor acorda încrederea, dar și de ceilalți care au ales să fie de altă parte a baricadei sau poate au fost neutri, dar le pasă totuși de comunitatea noastră, vom transforma motto-ul meu – ”nimic greu, nimic imposibil, nimic fără soluție” – într-o realitate materializată la nivelul administrației comunale din Baciu.

Știri din Baciu: Cum ați descrie pe scurt comuna Baciu astăzi și cum o vedeți peste 4 ani, după ce veți fi avut un mandat de primar al acesteia?

Viorel Sîrca: Astăzi, comuna noastră se aseamănă din foarte multe puncte de vedere cu alte comune din județ și din țară. Concret, este satul românesc de odinioară, dar căruia îi lipsește speranța, bunăstarea, calitatea vieții care să corespundă anului 2020, autenticitatea, tradițiile, confortul etc. Pașii făcuți până acum au fost timizi și nesemnificativi în raport cu nevoile acestor oameni minunați. Primăria se confruntă cu cerințe tot mai mari din partea cetățenilor care, în mod justificat, așteaptă ca toate compartimentele de specialitate să le ofere servicii de calitate și un timp de prelucrare cât mai scurt. Concomitent cu aceste așteptări, ei vor ca interesele să le fie înțelese, luate în serios, dorind totodată să fie sfătuiți în mod profesionist, consecvent și eficace. Opinia generală este că instituția administrativă este reactivă și nu proactivă. Astăzi, însă, este nevoie de o reacție rapidă și flexibilă la transformarea valorilor sociale și la accelerarea schimbărilor structurale, atât prin economia de resurse financiare, cât și prin aplicarea tehnologiilor moderne existente sau care pot fi inițiate. Instrumentele noi manageriale care pot fi aplicate trebuie să genereze cu maximă operativitate și responsabilitate îmbunătățirea sectorului public și implicit a serviciilor oferite cetățenilor comunei.

Unde văd comuna peste 4 ani, în condițiile unui mandat care să-mi aparțină? Acolo unde îi este locul și unde toți locuitorii comunei noastre așteaptă de mulți, mulți ani. Vreau să le fie bine tuturor, să se bucure de viață aici, acasă, să ne bucurăm împreună că am reușit să contribuim cu toții la schimbările dorite, necesare și benefice. Într-un cuvânt, să dăm șansa celor tineri să nu fie dezamăgiți de urbea lor și să-i motivăm pentru o continuitate cu speranțe de a putea să le ofere copiilor lor, părinților, bunicilor și întregii comunități o viață liniștită, lipsită de griji și adaptată la nevoile lor.

Știri din Baciu: Care sunt principalele proiecte pe care le aveți în vedere pentru dezvoltarea comunei Baciu?

Viorel Sîrca: Am analizat cu maximă seriozitate absolut toate proiectele de care comuna și locuitorii ei au nevoie. Sunt conștient că acestea nu pot fi în întregime implementate într-un mandat, motiv pentru care la baza deciziei selectării lor ca durată de timp, respectiv pe termen scurt, mediu și lung, au stat prioritățile pe care locuitorii le doresc și le așteaptă de multă vreme.

Am fost și sunt un om de acțiune, energic și încrezător în capacitatea de a finaliza cu succes un proiect, împreună cu o echipă pe care o știu motiva. Desigur, primul aspect care o să-l am în vedere este acela de a continua și finaliza proictele care se află în derulare, în funcție de faza de lucru. De asemenea, este necesar să facem o evaluare a unor proiecte propuse, care stagnează, a celor care nu au fost luate în calcul din diferite motive, a celor care nu posedă și nu întrunesc cerințelor legale sau care au un vid legislativ, administrativ sau de altă natură.

Am în vedere identificarea soluțiilor de finanțare prin atragerea de fonduri europene și/sau după caz, crearea condițiilor favorabile parteneriatelor public-private pentru reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și înființarea unei infrastructuri de transport rutier (inclusiv drumuri agricole). Este necesară și asigurarea iluminatului stradal pe bază de led, în toate localitățile comunei, pe arterele principale, străzi, alei, drumuri comunale etc., precum și analizarea, eficientizarea și înființarea unor noi treceri de pietoni, alei pietonale, trotuare, piste biciclete, sensuri giratorii și nu în ultimul rând, parkinguri și parcări publice, care să descongestioneze majoritatea străzilor din centrul de comună, care sunt subdimensionate și care servesc în prezent ca parcări pentru locuitori.
Toate acestea vin pentru sprijinul, siguranța, confortul locuitorilor comunei, a investitorilor și a celor care tranzitează km 0 al județului Cluj.

Am în vedere un proiect de investiție privind introducerea apei potabile și a gazului metan în satele comunei care nu beneficiază de aceste utilități, precum și cele referitoare la racordarea tuturor locuințelor din toate localitățile comunei (nu doar a arterelor principale) la rețeaua de canalizare.

Susțin necesitatea implementării unui proiect și identificarea resurselor financiare aferente în vederea construirii pe raza comunei a unui spital comunal sau a unui centru de sănătate (potrivit Legii spitalelor nr. 270/2003 ), având un regim de spital public (proprietate publică sau privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale), care să asigure asistenţa medicală de specialitate pentru populaţia comunei, dar și din localităţi rurale apropiate, facilitând astfel accesul mai ușor la serviciile publice de sănătate al locuitorilor din mediul rural.

Cred în nevoia de a încuraja sportul de masă, pentru un stil de viață sănătos și recreere, și am în vederea atragerea fondurilor nerambursabile sau cofinanțate necesare perntru construirea unui bazin olimpic de înot, concomitent cu reactivarea, reabilitarea și modernizarea bazelor sportive existente pe raza comunei sau înființarea altor baze noi.

De asemenea, nu voi neglija dezvoltarea, susținerea și promovarea valorilor culturale, turistice, agricole și de protejare a mediului înconjurător, prin măsuri adaptate zonei și potențialului acesteia. Astfel, e necesar ca în centrul de comună să înființăm o piață agro-alimentară care să servească producătorilor agricoli de pe raza comunei și a celor din alte județe, eradicând specula, traficul de influență la nivelul administrației publice locale și valorificarea unor produse din import sau ale producătorilor autohtoni, în locuri/spații improvizate, precum și eliminarea unor focare de infecție care pot produce efecte extrem de grave și greu de controlat și mă refer la locurile actuale insalubre, care nu respectă regulile minime de igienă și aspect de pe marginea unui tronson de drum foarte circulat ( DN 1F ), în care se valorifică anumite produse alimentare în mare parte din categoria legume și fructe.

Pentru a genera creșterea calității serviciilor publice oferite cetățenilor, îmi propun diminuarea gradului de birocratizare pentru obținerea unor categorii de documente, adeverințe, certificate, aprobări, avize, acorduri, etc. și creșterea capacității autorităților publice de informare a publicului cu privire la serviciile prestate si la modalitățile de acces al cetățenilor la aceste servicii. Practic, vom reforma instituția primăriei, prin informatizarea și digitalizarea majorității serviciilor oferite cetățenilor.

Sunt doar câteva dintre proiectele pe care le am în vedere, sper să reușesc să detaliez mai multe cu ocazia unor interviuri viitoare.

Știri din Baciu: Ce le-ați transmite celor care vor vota la alegerile locale din acest an?

Viorel Sîrca: Le recomand să fie atenți la lista de consilieri locali propuși, deoarece aceștia trebuie să fie oameni ce nu se vor remarca doar prin ridicarea unei mâini, în sensul aprobării sau respingerii unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local. Consilierii trebuie să fie capabili și interesați să vină cu soluțiile adecvate pentru comunitate, făcând astfel dovada implicării, responsabilității, asumării și realizării proiectelor comunei. Noi, la PRO România, suntem PRO cetățeni, PRO comunitate, PRO(fesioniști) în tot ceea ce facem!

În ceea ce privește alegerea primarului, le spun să creadă în puterea votului și să aleagă un gospodar pentru întreaga comunitate și nu doar pentru unele grupuri de interese. Îi rog să urmărească agenda propusă de fiecare candidat, planul de dezvoltare instituțională și comunitară, direcțiile de acțiune identificate, obiectivele generale și cele specifice fiecărei direcții de acțiune și să aleagă în cunoștință de cauză.

Nu în ultimul rând, mi-aș dori ca toți cetățenii să meargă la vot cu credința că eșarfa tricoloră ar trebui purtată peste piept de către oamenii care au demnitate, cinste și corectitudine, care sunt loiali celor pe care îi reprezintă și implicit țării noastre!

Material apărut în Știri din Baciu: https://stiridinbaciu.ro/viorel-sirca-propunerea-pro-romania-pentru-functia-de-primar-al-comunei-baciu-motto-ul-meu-pentru-viitorul-mandat-este-nimic-greu-nimic-imposibil-nimic-fara-solutie/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *